tel.: 76 721 17 17
tel./fax: 76 721 17 09

Radimed

Oferta

 

 

Jest pierwszą formą kontaktu zgł aszającego się Klienta ze specjalistą. Jej celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukanie najbardziej odpowiedniej formy pomocy dla jego rozwiązania. Konsultacje małżeńskie odbywają się gdy pomoc ma dotyczyć pary. Obejmuje od jednego do trzech spotkań.

 

Koszt konsultacji indywidualnej (50 min): 80 zł 

Koszt konsultacji pary (60 min): 100 zł

 

 

Jest specjalistyczną metodą leczenia polegającą na stosowaniu psychologicznych oddziaływań opierających się na wiedzy teoretycznej i umiejętności psychoterapeuty. Jest rozmową pacjenta ze specjalistą. Odróżnia się jednak od rozmów jakie prowadzimy z przyjaciółmi czy z osobami bliskimi. Terapeuta nie ocenia, nie udziela rad i nie daje gotowych rozwiązań. Pomaga natomiast zrozumieć przyczyny odczuwanego dyskomfortu emocjonalnego. Pomaga także w lepszym rozumieniu swoich potrzeb, a także emocji i myśli. Dzięki psychoterapii uzyskuje się nowe spojrzenie na siebie i wypracowuje korzystniejsze sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych. Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa - obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań.

 

Koszt sesji psychoterapeutycznej (50 min): 80 zł 

 

 

Psychoterapia ta przeznaczona jest dla par (małżeństw, narzeczonych, partnerów), które przechodzą kryzys, nie potrafią się ze sobą porozumieć, doświadczyli zdrady i nie potrafią sobie wybaczyć, ale mają motywację do pracy nad zmianą. Obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań. 

 

Koszt sesji psychoterapeutycznej pary (60 min): 100 zł

 Jest to specyficzny rodzaj pomocy psychologicznej skierowany do pacjentów chorych onkologicznie i członków ich rodzin, na wszystkich etapach leczenia (diagnoza, leczenie przyczynowe, chemio/radioterapia, rekonwalescencja, nawrót, leczenie objawowe, paliatywne). Do osób wyleczonych i zdrowych będących w grupie realnego ryzyka zachorowania, chcących dbać o swoje dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Skorzystać z niej mogą również ludzie przeżywający stratę bliskiej osoby (żałoba). 

 

Koszt sesji psychoonkologicznej (50 min): 80 zł